صفحه شخصی مهدی باقری   
 
نام و نام خانوادگی: مهدی باقری
استان: ایلام - شهرستان: ایلام
رشته: کارشناسی ارشد عمران - پایه نظام مهندسی: سه
شغل:  دبیر اموزش وبرورش
شماره نظام مهندسی:  12830028679
تاریخ عضویت:  1393/12/10